fly.wgz.cz

fly.wgz.cz - Vaše cesta k letectví

ATC

Zkratka ATC znamená Air Traffic Control - v češtině Řízení letového provozu, nebo také ŘLP.

Chcete si to zkusit? Java hra AirTrafficController2007 věrně napodobuje práci ŘLP!!!

Vynikající hra a na internetu je generator nových levelů!

Více info na atcgame.com a lunagames.com

Dozvíte se více!

Řízení letového provozu České republiky

Řízení letového provozu České republiky, s. p. (ŘLP, s. p.), je podnikem pověřeným státem (viz Chicagská úmluva, ICAO) k poskytování ATS (Air Traffic Services) - letových provozních služeb ve vzdušném prostoru (airspace) nad územím České republiky.

Jejími hlavními nástroji řízení jsou letecká pevná telekomunikační služba (AFTN - Aeronautical Fixed Telecomunication Network), letecká pohyblivá telekomunikační služba a letové provozní služby.

Piloti pohybující se v informační oblasti (FIR) (FIR Praha je tvořena hranicemi ČR) slyší pokyny ŘLP hlavně na radiových frekvencích oblastní služby řízení (ACC), letadla provádějící přiblížení na přistání se spojují s přibližovací službou řízení (APP) a letadla v těsné blízkosti letišť a na letištích se spojují s TWR (tower, řídící věž). Jde o tzv. služby ATS , Letové provozní služby, jejichž výkonní představitelé jsou ATCs (Air Traffic Controllers) řídící letového provozu.

Nástroje pro sledování polohy jsou primární přehledový radar PSR - pracuje s přímými radarovými odrazy a sekundární přehledový radar SSR - pomocí dotazovače (interrogator) spolupracuje s S módovým odpovídačem (transponderem) umístěným na palubě letadel.

ATC (řídící letového provozu, zpravidla sídlící na letištní věži) řídí také pohyb letadel na letištní pohybové ploše (Movement Area), která sestává z odbavovací plochy (Apron) a provozní plochy (Manoeuvring Area), která sestává z RWY (Runway(s), VPD) - vzletová a přistávací dráha/hy) a TWY (Taxiways) - pojížděcí dráhy.

Letiště, letištní budovy, letištní plochy a radionavigační příslušenství je v majetkové správě jiné organizace než ŘLP, a sice České správy letišť, s. p. - dnes již rozdělena na jednotlivé letiště (např. Letiště Praha, s.p.)

V únoru 2007 zaájilo provoz IATCC Praha (Národní Integrované středisko řízení letového provozu), v Jenči, kde je umístěna služba oblastního řízení a přibližovací služba, které doposud sloužily v Technickém bloku (budově TWR Ruzyně). Poprvé v historii ŘLP zde sedí společně řídící letového provozu civilní letecké dopravy a řídící letového provozu AČR.

 
aXf WebStudio8 © 2007-2008

aXf WebStudio8, Tým 4 - Redakce fly.wgz.cz © 2008

Všechna práva vyhrazena, více informací v licenci

All rights reserved please read a license