fly.wgz.cz

fly.wgz.cz - Vaše cesta k letectví

ATC

Řízení let. provozu ČR

Dozvíte se více!

Řízení letového provozu České republiky

Řízení letového provozu České republiky, s. p. (ŘLP, s. p.), je podnikem pověřeným státem (viz Chicagská úmluva, ICAO) k poskytování ATS (Air Traffic Services) - letových provozních služeb ve vzdušném prostoru (airspace) nad územím České republiky.

Jejími hlavními nástroji řízení jsou letecká pevná telekomunikační služba (AFTN - Aeronautical Fixed Telecomunication Network), letecká pohyblivá telekomunikační služba a letové provozní služby.

Piloti pohybující se v informační oblasti (FIR) (FIR Praha je tvořena hranicemi ČR) slyší pokyny ŘLP hlavně na radiových frekvencích oblastní služby řízení (ACC), letadla provádějící přiblížení na přistání se spojují s přibližovací službou řízení (APP) a letadla v těsné blízkosti letišť a na letištích se spojují s TWR (tower, řídící věž). Jde o tzv. služby ATS , Letové provozní služby, jejichž výkonní představitelé jsou ATCs (Air Traffic Controllers) řídící letového provozu.

Nástroje pro sledování polohy jsou primární přehledový radar PSR - pracuje s přímými radarovými odrazy a sekundární přehledový radar SSR - pomocí dotazovače (interrogator) spolupracuje s S módovým odpovídačem (transponderem) umístěným na palubě letadel.

ATC (řídící letového provozu, zpravidla sídlící na letištní věži) řídí také pohyb letadel na letištní pohybové ploše (Movement Area), která sestává z odbavovací plochy (Apron) a provozní plochy (Manoeuvring Area), která sestává z RWY (Runway(s), VPD) - vzletová a přistávací dráha/hy) a TWY (Taxiways) - pojížděcí dráhy.

Letiště, letištní budovy, letištní plochy a radionavigační příslušenství je v majetkové správě jiné organizace než ŘLP, a sice České správy letišť, s. p. - dnes již rozdělena na jednotlivé letiště (např. Letiště Praha, s.p.)

V únoru 2007 zaájilo provoz IATCC Praha (Národní Integrované středisko řízení letového provozu), v Jenči, kde je umístěna služba oblastního řízení a přibližovací služba, které doposud sloužily v Technickém bloku (budově TWR Ruzyně). Poprvé v historii ŘLP zde sedí společně řídící letového provozu civilní letecké dopravy a řídící letového provozu AČR.

Žádné komentáře
 
aXf WebStudio8 © 2007-2008

aXf WebStudio8, Tým 4 - Redakce fly.wgz.cz © 2008

Všechna práva vyhrazena, více informací v licenci

All rights reserved please read a license